Integritetspolicy

Integritetspolicy

Fredag den 25 maj 2018 börjar EUs nya dataförordningslag, GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla och ersätter den tidigare PUL (personuppgiftslagen). I stora drag är mycket sig likt sedan innan, men personuppgiftsskyddet blir nu ännu starkare.
Jag vill givetvis att du ska känna dig trygg med att vara kund hos Studio Clara, därför har jag uppdaterat och klargjort en ny integritetpolicy för dig som kund.

1. Personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i samband med fotografering eller beställning av bilder, så som adress, telefonnummer och epost-adress sparas i ett kundregister. Kundregistret används endast för korrespondens mellan Studio Clara och dig som kund. Du som kund kan när som helst begära att bli raderad ur kundregistret.

2. Lagring av data
All typ av data, huvudsakligen bilder som tas vid fotograferingar, sparas i ett arkiv hos Studio Clara. Arkivet finns till för dig som kund om du i framtiden vill göra extra beställningar på dina filer eller som säkerhet om du av någon anledning skulle förlora dina beställda bilder.
Du kan när som helst begära att få dina bilder raderade ur arkivet.

3. Publicering av bilder i sociala medier samt vid användning i marknadsföring.
Bilder eller video tagna i samband med en fotografering publiceras aldrig i någon typ av sociala medier, så som Instagram, Facebook, samt aldrig som marknadsföring för Studio Clara, så som webbplatsen, foldrar eller trycksaker, utan samtycke ifrån kund.
Godkännande för användning av bilder eller video på sociala medier samt i marknadsföringssyfte görs i samband med fotograferingstillfället.